Återhämtningen överraskar

Aktiemarknaderna fortsatte uppåt även under juni, även om volatiliteten återkom kopplat till coronasmitta och valkampanjer. Samtidigt överraskar styrkan hos den ekonomiska återhämtningen.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 2,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 3,1 procent mätt i EUR samtidigt som nordiska VINX steg med 1,6 procent mätt i NOK. Oslobörsen avslutade samtidigt med en liten nedgång på 0,2 procent (OSEBX).

Uppblossande smitta, men inte urspårning

Efter en period då olika ekonomier öppnat igen såg vi också tecken på uppblossande smitta i juni. Det gäller framför allt vissa delstater i USA, men även Peking i Kina. Här har åtgärder redan vidtagits, bland annat att återöppnandet sker i långsammare takt. Åtgärderna framöver kommer sannolikt att vara mer lokala än nationella, främst av kostnadsskäl. Det stöds också av en kraftigt förbättrad beredskap inom hälso- och sjukvårdssektorn. För närvarande finns det därför anledning att förvänta sig att när smittan blossar upp lokalt kommer den ekonomiska återhämtningen inte att spåra ur.

Återhämtningen överraskar

Takten i den globala ekonomiska återhämtningen är överraskande hög. I USA uppvisar ”Citi Surprise Index” fler positiva överraskningar än någonsin tidigare. Utvecklingen märks också i euroområdet, där industribarometrarna har överraskat positivt. Samtidigt går prognoserna isär. BNP-tillväxten under tredje kvartalet i USA väntas till exempel hamna någonstans mellan -2 och +45 procent på årsbasis. Konsensus för tredje kvartalet är +20 procent, efter en förväntad nedgång på -35 procent under andra kvartalet. För euroområdet är konsensus motsvarande +35 procent under tredje kvartalet, efter en förväntad nedgång på -50 procent under andra kvartalet.

Amerikansk valkampanj

Alldeles nyligen var Trump storfavorit i valkampanjen. Sedan följde hanteringen av COVID-19, den stigande arbetslösheten samt protesterna mot polisvåld och rasism. Med fyra månader kvar till valet är Biden favorit. Mycket kan förstås hända fram till dess. Vi har både det senaste amerikanska valet och Brexit i färskt minne. När det gäller den ekonomiska politiken är konsensus att det på kort sikt är delvis negativt om Biden vinner. På lång sikt är bilden mer balanserad. Här kopplas mycket till den kraftiga ökningen av den amerikanska statsskulden, både som ett resultat av skattesänkningar och räddningspaket efter COVID-19

Vägen framåt …

Så länge smittspridningen inte blir okontrollerad när olika samhällen återgår till det normala efter nedstängning förväntar vi oss att investerarna kommer att behålla sitt positiva perspektiv. Det talar till fördel för aktier och aktiefonder.

"Let's just be smart this time. I'm looking for smart"
Joe Biden