Återhämtning efter pandemin

Som en följd av pandemin och de omfattande nedstängningarna minskade den globala BNP-tillväxten med omkring fyra procent 2020. I början av 2021 skänker nya vacciner hopp om ekonomisk återhämtning.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,9 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,6 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 1,4 procent mätt i NOK samt så steg. Oslobörsen med 4,7 procent (OSEBX). För världsindexet MSCI World slutade förra året med en total uppgång på drygt 13 procent mätt i lokal valuta, trots en nedgång på hela 33 procent under några få veckor i mars.


Historisk lågkonjunktur

På grund av de pandemirelaterade nedstängningarna kastades världsekonomin in i den första globala lågkonjunkturen sedan finanskrisen 2009. Fjolårets lågkonjunktur vara inte bara den djupaste på senare tid, utan också en av de kortaste vi haft. De 18 lågkonjunkturerna i USA under de senaste hundra åren har pågått i 13 månader i genomsnitt. 2020 pågick lågkonjunkturen i bara fyra till sex månader. Under andra kvartalet var nedgången för BNP rekordstor, men det var också återhämtningen under tredje kvartalet.


Räddningspaket i fokus

Under fjärde kvartalet blossade coronasmittan upp igen, vilket försvagade tillväxttakten. För att stötta ekonomin har regeringar runt om i världen vidtagit rekordstora penning- och finanspolitiska åtgärder. Efter flera rundor utökades så småningom det finanspolitiska räddningspaketet i USA och fördes vidare till nästa instans strax före jul. Paketet på 900 miljarder dollar motsvarar cirka fyra procent av USA:s BNP.


Vaccinationerna påbörjade

De flesta länder runt om i världen har inlett vaccinationsprogrammet, men det är en ny och omfattande process. Hur snabbt vaccinet rullas ut kommer att spela en stor roll för tillväxtprognoserna och tempot förväntas öka under det nya året. Icke desto mindre kan faktorer som logistik och biverkningar av vacciner eller virusmutationer försena processen.


Vägen framåt ...

Alldeles oavsett verkar det troligt att vaccinationerna är början på slutet av pandemin och därmed fortsättningen på den ekonomiska återhämtningen. Mot bakgrund av den ökade ekonomiska tillväxten framstår aktier därmed som ett bra investeringsalternativ.

As sure as the spring will follow the winter, prosperity and economic growth will follow recession.
Bo Bennett