Ännu en positiv börsmånad

Maj blev ytterligare en positiv börsmånad, den här gången med amerikanska aktier tillbaka i täten. Samtidigt var det en månad med flashbacks till den europeiska statsskuldkrisen.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 2,4 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 0,2 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 0,7 procent mätt i NOK. 

Oro i Italien och Spanien 


Efter att börserna fått en flygande start på maj drabbades vi plötsligt av flashbacks till den europeiska statsskuldkrisen. Den här gången var det de italienska statsobligationsräntorna som steg till de högsta nivåerna sedan statsskuldkrisen 2011–2012, efter att presidenten inte ville godkänna att en euroskeptiker skulle utses till finansminister. Oron avtog dock något när man till slut kunde enas om en mer moderat finansminister. 

Det var också spänningar i Spanien, där premiärminister Rajoy fälldes efter en misstroendeförklaring från vänstersidan. Den nya vänsterledda regeringen är knappast något drömscenario för finansmarknaden, men eftersom tillväxten i den spanska ekonomin är positiv tror vi inte att de goda prognoserna kommer att försvagas genom stora reformer. 

Positivt, trots försvagat momentum 


Situationen i euroområdet är idag ändå betydligt bättre än före statsskuldkrisen. Till exempel ser vi att Italiens bytesbalans har gått från minus 3-4 procent av BNP till närmare plus tre procent. Motsvarande utveckling ser vi för flera av PIIGS-länderna. Det är också positivt att Europeiska centralbankens ståndpunkt och kapacitet kommuniceras på ett tydligt sätt. Frankrike är det enda land där det inte har inträffat något strukturellt och bytesbalansen fortsatt är negativ. Samtidigt är det i euroområdet som besvikelsen över makroutvecklingens momentum har varit som störst hittills under 2018, även om tillväxtnivån fortsatt är god. 

Immuna mot Trump? 


Trumps handelspolitik är en återkommande oroskälla och det finns fortfarande inga definitiva klargöranden vad gäller nya handelsavtal eller om situationen kommer att utvecklas till ett handelskrig. Geopolitiskt var maj lite lugnare än de föregående månaderna. Samtidigt står mötet mellan Nordkoreas ledare och Trump fortfarande på dagordningen under juni. Oförutsägbarheten kring Trump kommer dock sannolikt att bestå och vara något vi måste leva med. Det finns däremot tecken på att marknaderna gradvis blir mer immuna mot ständiga utfall och blandade signaler. 

Vägen framåt ... 


Aktiemarknaderna har återhämtat sig kraftfullt under de senaste månaderna, vilket också gäller för Delphis olika fonder – som alla ligger före referensindexen hittills i år. Vi förväntar oss fortsatt att 2018 kommer att bli ett positivt börsår, men är också beredda på fluktuationer. 

"I don't make jokes. I just watch the government and report the facts" 
Will Rogers