2017 till historieböckerna

December blev ännu en positiv månad på många av världens börser. När nu hela 2017 lagts till historieböckerna blir det också tydligt att börsåret blev ett av de historiskt starkaste.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 1,1 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 0,75 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 0,1 procent mätt i NOK. Under fjolåret som helhet steg samma index med respektive 22, 11 och 19 procent. Det är starka siffror också i ett historiskt perspektiv – i synnerhet för amerikanska aktier, som har levererat en årlig genomsnittlig avkastning på 10 procent sedan S&P 500 startades för nästan 90 år sedan. 

Positiv bakgrund 


Makromässigt var det också ett stabilt år, med en enhetlig uppgång för aktivitetssiffrorna i både industriländer och tillväxtekonomier. Samtidigt planade en stor del av den politiska oron ut i samband med det franska valet i maj, efter den tidigare rädslan för att populismen skulle öka i kölvattnet av Brexit och Trump. Även oron för att Trump skulle starta handelskrig verkar ha varit överdriven. Den globala inflationen överraskade dessutom på nedsidan, trots stigande oljepriser. I början av 2018 ser makroutvecklingen fortsatt positiv ut. Geopolitiskt finns det dock anledning att vara nervös mot bakgrund av den pågående konflikten mellan Nordkorea och USA. Situationen kan ha viss inverkan på aktiemarknaderna under 2018. 

Tillbaka till "normaltillståndet" 


Centralbankernas omfattande stimulansåtgärder har fått stor uppmärksamhet i efterdyningarna av finanskrisen. Nu har resan tillbaka till "normaltillståndet" börjat, om än stegvis och försiktigt. Hittills har detta tagits emot väl av finansmarknaderna. Den amerikanska centralbanken kommer att fortsätta höja räntan under 2018 och minska balansräkningen ytterligare. Det stora provet kommer sannolikt först när sommaren närmar sig, då Europeiska centralbanken kommer att tillkännage sina planer på kvantitativa åtgärderför perioden efter september. 

Vägen framåt ... 


Världsekonomin utvecklas starkt. För första gången på länge upplever vi en samordnad tillväxt där både USA, Europa och marknaderna i Asien och Sydamerika uppvisar god och delvis stigande tillväxt. Samtidigt har låga räntor och stimulansåtgärder från centralbankerna bidragit till högre värderingar för aktier. När vi dessutom har börjat resan tillbaka till "normaltillståndet" ska vi nog förvänta oss större fluktuationer under 2018. Vi är dock inte oroliga så länge den underliggande ekonomin fortsatt är stark. 

"The key to making money is to stay invested" 
Suze Orman