Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Delphi är en del av Storebrand, som har arbetat med hållbara investeringar i över 25 år. Storebrand har arbetat för att ligga i framkant av hållbarhet, och detta har varit viktigt i våra strategier sedan dess. Därför ser vi fram emot ökat fokus och standardisering som kommer som ett resultat av EU:s Green Deal.

Storebrand grundade ett hållbarhetsteam redan 1995 och arbetade med detta i tio år innan vi blev grundaren av UNPRI. 2015 skapade vi en ny uppsättning hållbarhetsfonder: Plus Fund Family, och vi har fått fart sedan dess. Efter Parisavtalet och skapandet av hållbarhetsmålen införlivade vi dessa i våra analyser och hållbarhetsbedömningar.

EU:s handlingsplan för hållbar ekonomi

Europeiska unionen (EU) har antagit en handlingsplan för hållbar finansiering, kallad "The Sustainable Finance Action Plan" (SFAP) som en del av sin "European Green Deal". Målet är att främja hållbara investeringar i och utanför EU. SFAP träder i kraft i flera steg, från mars 2021. EU: s mål är att unionen ska vara koldioxidneutral 2050, och SFAP är en viktig del för att uppnå detta mål. För den finansiella sektorn finns det en ny förordning om hållbar finansiell information som syftar till att klassificera och effektivisera fondernas hållbarhetsinformation och en ny EU-taxonomi för klassificering av olika ekonomiska aktiviteter. Taxonomin har sex miljömål och kommer att göra det lättare för investerare att jämföra finansiella produkter som främjar miljöprestanda.

Mer om Storebrand Asset Managements arbete enligt förordningen kan du läsa här