Delphi Green Trends A (SEK)

AKTIEFOND
HÅLLBARHETSNIVÅ 9
RISK 5
AVKASTNING I ÅR -6.79 % 21.09.2023
ÅRLIG AVKASTNING - Genomsnitt de senaste 5 åren

Placeringsinriktning

Delphi Green Trends er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fremvoksende markeder. Porteføljen består normalt av 30-45 store, mellomstore og små selskaper, som skal ha grønne inntekter knyttet opp mot temaer som: fornybar energi, sirkulær økonomi, grønne bygninger og infrastruktur, grønn mobilitet eller bærekraftige økosystemer og jordbruk. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet har bærekraftige investeringer som formål, i tillegg til at fondet fremmer bærekraft gjennom aktivt eierskap, påvirkningsarbeid og produkt- og normbaserte utelukkelser.

Nyckeltal

ISINNO0010911183
Etablerade28.12.2020
Kurs869.75 SEK (21.09.2023)
AUM171737470.34  SEK (31.08.2023)
Förvaltningsavgifter1.5 %
Löpande kostnader 20221.5 %
ReferensindexMSCI All Countries

Fondens förvaltare

Ivar Harstveit

Portföljförvaltare

FÖRVALTAR FONDEN SEDAN 28.12.2020

Delphis förvaltarteam

Fondens utveckling

Senast uppdaterad: 21.09.2023

* Årlig avkastning i genomsnitt


Investeringar

 • REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD 0.01: 6.49 %
 • Waste Connections, Inc.: 5.85 %
 • ASML: 3.93 %
 • FIRST SOLAR INC COMMON STOCK USD 0.001: 3.57 %
 • Myr Group: 3.52 %
 • Commercial Metals: 3.47 %
 • EDP RENOVAVEIS SA COMMON STOCK EUR 5: 3.45 %
 • SCHNEIDER ELECTRIC SE: 3.32 %
 • XYLEM INC: 3.29 %
 • ENPHASE ENERGY: 3.17 %
Visa alla

Senast uppdaterad: 31.08.2023

Sektorfördelning

 •   INDUSTRIALS 43.11 %
 •   TECHNOLOGY 30.3 %
 •   UTILITIES 9.96 %
 •   BASIC_MATERIALS 8.53 %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 5.62 %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 2.48 %

Senast uppdaterad: 31.08.2023

Landfördelning

 • USA: 38.71 %
 • FRA: 8.33 %
 • CAN: 7.97 %
 • CHN: 6.67 %
 • JPN: 6.43 %
 • NLD: 5.85 %
 • TWN: 4.03 %
 • ESP: 3.46 %
 • SWE: 3.06 %
 • ITA: 2.44 %
Visa alla länder

Senast uppdaterad: 31.08.2023

Huvudfördelning

 • STOCK: 99.71 %
 • CASH: 0.29 %

Senast uppdaterad: 31.08.2023

Hållbarhetskriterier

 • Följer Storebrand-standarden
 • Följer NBIM:s undantagslista
 • Utesluter spel
 • Utesluter alkohol
 • Utesluter vapen
 • Utesluter pornografi
 • Flera lösningsföretag
 • Fossilfri
 • Optimerad för höga hållbarhetsscore
 • Optimerad för låg kolintensitet
 • Utesluter statsobligationer i strid med internationella normer
 • Uppfyller kriterier för gröna obligationer

Mer om Delphi och hållbarhet

Hållbarhetsscore

Fond

9

av 10

Index

av 10

Storebrands hållbarhetsscore mäter både risk och möjligheter relaterade till hållbarhet. Poängen sträcker sig från 1–10 och baseras på hållbarhetsscore för företagen i fonden. 10 är bäst och innebär att en hög andel av portföljbolagen presterar bra på hållbarhetsindikatorerna som scoren är baserad på.

Koldioxidavtryck

Fond

Index

Ett koldioxidavtryck innebär att en portfölj har låg exponering mot kolintensiva företag. Koldioxidavtrycket mäter portföljföretagens utsläpp i koldioxidekvivalenter i förhållande till försäljningsintäkterna. Synligheten till detta är en del av Storebrands skyldigheter till «Montréal Carbon Pledge» och PDC.