Aktier fortsätter uppåt

Tron på att ett handelsavtal mellan Kina och USA är på gång, kombinerat med tecken på förbättring i dom globala industrisiffrorna, fick aktiemarknaderna att stiga i november.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,6 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,9 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 1,8 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 0,5 procent (OSEBX).

Bättre industrisiffror

Efter flera kvartal med fallande globala industrisiffror såg vi tecken på att nedgången passerade botten i november. Arbetsmarknaderna har inte påverkats nämnvärt av industrinedgången. Samma sak gäller för hushållens konsumtion, vilket också har bidragit till att hålla den globala tillväxten uppe. Om industrisiffrorna skulle få fotfäste är det troligt att konjunkturuppgången kan förlängas ytterligare. Samtidigt befinner vi oss i en sencyklisk fas, framför allt i USA, där centralbanken (Fed) också har lagt en del krut på sina ”försäkringssänkningar”.

Helomvändning

2019 blev året då den globala tillväxttakten dämpades markant, samtidigt som de flesta tillgångspriser steg tydligt. Detta var också året då centralbankens helomvändning ledde till både räntesänkningar och en omstart för så kallade kvantitativa åtgärder. Man kan hävda att utan denna helomvändning skulle risken för en plötslig inbromsning i den globala ekonomin ha varit större. Samtidigt kan man fråga sig varför Fed valde att sänka räntan samtidigt som arbetslösheten i USA är rekordlåg. Och naturligtvis kan man spekulera i huruvida Trump medvetet bromsar in ekonomin genom handelskriget för att tvinga fram räntesänkningar, för att sedan sluta ett handelsavtal, och därefter gå in i valkampanjen nästa år med ekonomin på högvarv.

Handelsavtal fas 1

I början av december skapade Trump än en gång tvivel om att ett så kallat ”fas 1”-handelsavtal mellan USA och Kina var på väg att undertecknas. Dessutom aviserades nya tullhöjningar mot Brasilien och Argentina och man hotade med tullhöjningar mot Frankrike. Ur ett globalt perspektiv är det ändå handelskriget mellan USA och Kina som har störst betydelse. Det är fortfarande oklart om den utlovade tullhöjningen på kinesiska varor den 15 december kommer att genomföras. Om den som förväntat skjuts upp finns det åtminstone hopp om att förhandlingarna fortsätter.

Vägen framåt ...

Trump och Kina kommer att bidra till spänningar också framöver. Samtidigt noterar vi att Brexit ser ut att bli mer kontrollerad än många befarade. Med låga räntor och aktiva centralbanker framstår aktier som det bästa alternativet också under 2020.

"Tariffs would mean prices going up, and customers don't want higher prices"
Joe Kaeser