Våra fonder

Delphis svenska produktsortiment består av tre aktivt förvaltade aktiefonder som investerar i nordiska, europeiska och globala marknader. Samtliga fonder förvaltas baserad på fundamental och trendanalys.