Laster inn fondsoversikt....

Delphi - förvaltare

Espen K. Furnes

Delphis förvaltningskoncept:

Hur vi förvaltar dina pengar

Vi anser att de bästa förutsättningarna för att göra rätt investeringar ges när de fundamentala faktorerna utvärderas tillsammans med trender.
Koncept I Delphi-metoden I Process

Delphi OCH Storebrand

Delphi Fonder Delphi fonder har ägts av Storebrand sedan 2000. Detta ger oss skalfördelar och tillåter oss att dra nytta av infrastrukturen hos en av Skandinaviens ledande finanskoncerner.
Läs mer om Delphis historia

Marknaden trotsar politisk oro

04.10.2017

Den positiva makroutvecklingen fortsatte i början av september, men månaden präglades också av politisk och geopolitisk oro. Råvarupriserna var fortsatt starka medan den amerikanska dollarn försvagades ytterligare.

God tillväxt

06.09.2017

Månaden har präglats av en fortsatt positiv makroutveckling, men även av politisk och geopolitisk oro. Råvarupriserna har fortsatt att vara starka, medan den amerikanska dollarn fortsatt har försvagats.

Positiva resultat

03.08.2017

Företagens rapporter för andra kvartalet präglade börserna under juli månad. Valutarörelserna som berodde på den försvagade amerikanska dollarn påverkade också mycket.